Bildgruppen inom Stora Kils Hembygdsförening

"Bildgruppen Stora Kils Hembygdsförening" består av en samling både yngre och äldre pensionärer som är födda och bosatta i Kils kommun. Gruppen består av ungefär lika många manliga som kvinnliga deltagare och representerar en rad olika yrkesgrupper under arbetslivet.

Vi kommer från lite olika hörn av kommunen och är alla intresserade av forskning om Kils kommun och tror oss besitta goda kunskaper om kommunen när det gäller senaste århundradet. Vi sysslar med att gå igenom ett omfattande material i form av medborgare på porträttbilder och gruppfoton samt även byggnader och industrier med mera. Det digra materialet är sedan tidigare arkiverat och vi arbetar nu med att ta reda på mer information om bilderna.

Vi är uppdelade i fyra olika grupper med fyra personer i varje grupp. Dessutom har vi naturligtvis en ledare samt hjälp med teknisk hantering av det bildmaterial som grupperna gemensamt har valt ut som viktigast. Dessutom finns en styrgrupp på fyra personer. Vi startade vår verksamhet 2018 och håller till i Glasrummet på biblioteket. Vi träffas tisdagar mellan 14:00 och 16:30 och hinner även med en fikapaus efter halva tiden.

När det gäller alla bilder försöker vi få fram så mycket fakta som möjligt. Noteringar med speciellt intressanta detaljer görs på särskilda ID-ark där det beskrivs vad som visas på respektive bild, samt var och när fotot är taget och vad bilden föreställer. Samtliga foton har i slutändan passerat igenom alla de fyra grupperna så att eventuella felbedömningar kan rättas till. De utvalda bilderna skannas sedan för framtida behov och vissa av dem kommer även att kunna läggas in på Bygdeband, som nu ingår i Sveriges Hembygdsförening. 

Det material vi nu har att arbeta med utgör drygt 3 000 bilder. Bilderna är numrerade och lagda i märkta kuvert, som i sin tur lagts i arkivboxar.

Planen är att vi innan allt är helt klart, gemensamt ska gå igenom det skannade materialet på storbildsskärm för eventuellt ytterligare justeringar. Då avgörs också vilka bilder som kan läggas ut på Internet.

För framtiden ska vi försöka att på något sätt sprida de bilder vi hanterat. Vi hoppas på så sätt få ytterligare hjälp av allmänheten att tolka bilderna.

I Föreningsarkivet i Karlstad, där de här fotona normalt ligger arkiverade, finns också en stor mängd glasplåtsnegativ som vi ännu inte rört. Vi hoppas påbörja arbetet med dem under kommande vinter, 2020-2021.

Vårt arbete i Bildgruppen planeras och bedrivs som en studiecirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan.